Advokátní kancelář Lisko - Vala

Advokátní kancelář Lisko a Vala byla založena v roce 2006 dvěma advokáty JUDr. Alešem Liskem a Mgr. Robertem Valou. V současné době advokátní kancelář tvoří pětičlenný tým skládající se ze dvou advokátů, jednoho advokátního koncipienta a dvou administrativních pracovníků.

Advokátní kancelář se snaží poskytovat poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na podnikatelský sektor, a dále pak zejména na oblast práva občanského a trestního. Při své činnosti spolupracuje advokátní kancelář i s odborníky jiných oblastí, zejména daňovými poradci a soudními znalci.