Náš kolektiv

Aleš Lisko

JUDr. Aleš Lisko
advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. V roce 2004 úspěšně ukončil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity rigorózní řízení. Od 1.1.2005 zapsán jako advokát u České advokátní komory v Praze. V období 2005-2007 působil jako odborný lektor na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro studijní obor Sociální práce pro předměty Správní právo a Rodinné a občanské právo.

e-mail: lisko@lisko-vala.cz
Robert Vala

Mgr. Robert Vala
advokát

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od 1.1.2006 zapsán jako advokát u České advokátní komory v Praze. V období 2005-2007 působil jako odborný lektor na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro studijní obor Sociální práce pro předměty Základy práva a Trestní právo.

Další aktivity : odborný garant předmětů „Základy práva“ a „Právo v podnikání“ na SVŠE Znojmo vyučující předmětů „Základy práva“ a „Právo v podnikání“ na SVŠE Znojmo člen Majetkové a investiční komise Jihomoravského kraje

e-mail: vala@lisko-vala.cz

Pavlína Hermanová
vedoucí kanceláře

(Nyní na mateřské dovolené)

e-mail: hermanova@lisko-vala.cz
Petra Nekudová

Bc. Petra Nekudová
zástupce vedoucí kanceláře

e-mail: nekudova@lisko-vala.cz