Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
 • zakládání veřejných obchodních společností, jejich změny a zrušení
 • zakládání komanditních společností jejich změny a zrušení
 • zakládání společností s ručením omezeným, jejich změny a zrušení
 • zakládání akciových společností, jejich změny a zrušení
 • zakládání družstev, jejich změny a zrušení
 • zvyšování a snižování základních kapitálů
 • převody obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným
 • převody akcií akciových společností
 • příprava všech materiálů potřebných pro provedení zápisů v obchodním rejstříku
 • obchodní smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení)
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • zastupování klientů před soudy, správními orgány
 • registrace ochranných známek, zastupování při řízení o zápis ochranné známky
 • směnky, šeky, cenné papíry
 • insolventní řízení, příprava insolvenčního návrhu