Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • vznik, změna a zánik pracovně právního vztahu – příprava pracovních smluv, dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru
  • zastupování klientů před soudy a správními orgány, zejména úřady práce
  • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci