Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • vyřízení živnostenských oprávnění pro všechny podnikatelské subjekty
  • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
  • zastupování klientů před stavebními úřady