Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • vymáhání pohledávek
  • exekuční řízení, zastupování před soudy, správními a finančními orgány
  • řešení závazků a pohledávek