Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • obhajoba klientů v přípravném řízení a řízení před soudy všech stupňů
  • zastupování poškozených v rámci trestního řízení
  • podávání odvolání a stížností proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
  • účast při vyšetřovacích úkonech orgánů činných v trestním řízení