Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • obhajoba obviněných z přestupku v řízení správními orgány a správními soudy
  • zastupování poškozených v rámci přestupkového řízení
  • podávání odvolání proti rozhodnutí správních orgánů