Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
  • rozvody manželství – příprava návrhu na rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání vztahů k nezletilým dětem – před i po rozvodu rodičů
  • vyživovací povinnosti – rodičů k dětem, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely
  • vypořádání společného jmění manželů
  • zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů
  • změna jména, příjmení
  • vymáhání výživného
  • zastupování před soudy, správními orgány